[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

search 4 recent report DEA or other(The) Dutch newspaper recently published 1 article on a wellknown druglord 
named Khun Sa. Guessing it was sparked by some publication or other, the BCN 
has looked in some internetnooks for such a report. To date to no avail. The 
BCN will keep looking, but maybe some reader can fill in details...
Take care
greetings
Het Burma Centrum Nederland is een onafhankelijke stichting die zich tot 
doel stelt de Nederlandse samenleving te informeren over de ontwikkelingen 
in Burma. Daarnaast initieert en co-ordineert het aktiviteiten die 
democratisering en duurzame ontwikkeling in Burma bevorderen. Het centrum 
geeft een positieve bijdrage aan een constructieve dialoog tussen de diverse 
groeperingen in Burma.